درباره ما

خبرگزاری پارس نماد داده ها                                             5-02188349670

خبرگزاری پارس نماد داده ها ، اولین پایگاه خبری تخصصی در حوزه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده در ایران است . فعالیت اصلی این خبرگزاری در زمینه جمع آوری و دسته بندی تخصصی اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور می باشد.این خبرگزاری دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
خدمات این پایگاه خبری به این شرح است:
-اطلاع رسانی اخبار قوانین و بخشنامه ها و اجرائیه های اقتصادی
-جمع آوری بیشترین اطلاعات مزایده و مناقصه و انتشار آنها در وب گاه خبرگزاری
-به اشتراک گذاشتن کاملترین اطلاعات مزایده ها و مناقصه از سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی در سراسر ایران و نمایش آگهی های tender برای شرکت کنندگان در دسته بندی های صنفی
-ترویج و افزایش رشد بهینه و عادلانه معاملات از طریق درج آگهی ها و فراخوان
 
آخرین اخبار و قوانین